Nube de tags

La UAB lanza un manual para la transparencia para las entidades sin ánimo de lucro

lunes, 26 de enero de 2015

La Vanguardia informa de la publicación de  ’Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació’.