Formació

Les persones que han integrat els dos grups d’investigació que en 2012 es van fusionar en el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural han desenvolupat diverses activitats de formació de doctorat i de postgrau. Unes, en el marc del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB del que formen part. Unes altres, per iniciativa pròpia.

El Laboratori de Comunicació Pública es va proposar donar resposta a la demanda de formació en el camp de la comunicació pública local. I amb aquest objectiu va engegar, a partir del curs 2002-2003, el Postgrau sobre Comunicació Local: producció i Gestió, del qual es van realitzar 5 edicions. En el marc d’aquest postgrau, al maig de 2003 es va elaborar el Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública els principis de la qual continuen vigents i han orientat l’elaboració en 2012 del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.

El curs 2004-2005 es va oferir el postgrau Periodisme local, comarcal i social, del que també s’han realitzat 5 edicions. I el curs 2010-2011 es va redefinir amb el títol Periodisme Temàtic i de proximitats, del qual es realitza aquest curs la 2ª edició.

Actualitzat, 31 de març de 2013