Formació

Diplomatura de Postgrau

Postgrau en Periodisme Local, Comarcal i Social (Periodisme de Proximitats), curs 2013-2014 (6a edició)

Presentació

Des del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural recomanem els continguts d’aquest Postgrau en Periodisme Local, Comarcal i Social (Periodisme de Proximitats) que pretén facilitar als i les periodistes i a les persones que treballen en l’àmbit comunicacional local i comarcal, l’accés a estudis que possibilitin una formació permanent en la línia de la renovació professional i acadèmica per adequar-se als nous temps i a les noves necessitats que ens planteja la Societat de la Informació i la utilització de les TIC’s.

Es tracta d’una nova edició renovada i actualitzada però amb tota l’experiència que aporta l’equip organitzador ja que ha liderat anteriors edicions des de l’any 2002. Ens referim al Postgrau de Comunicació local: producció i gestió que es va iniciar l’any 2002 i que se’n van fer 5 edicions sota la direcció de la directora d’aquest grup de recerca, Amparo Moreno i al Postgrau que amb el nom de Periodisme local, comarcal i social, es va iniciar l’any 2004 i també se’n van fer 5 edicions. També al Postgrau de Periodisme de revistes, de l’any 2008 que se’n va fer una edició i al Postgrau de Periodisme temàtic i de proximitats que també se’n va fer una edició l’any 2011.
Aquesta experiència ha portat a l’actual equip que lidera aquesta edició a adaptar contínuament els continguts a la realitat social canviant.