Formació

Objectius del postgrau

Postgrau en Periodisme Local, Comarcal i Social (Periodisme de Proximitats), curs 2013-2014 (6a edició)

Objectius del Postgrau

L’objectiu és el de facilitar als i les periodistes i a les persones que treballen en l’àmbit comunicacional local i comarcal, l’accés a estudis que possibilitin una formació permanent en la línia de la renovació professional i acadèmica per adequar-se als nous temps i a les noves necessitats que ens planteja la Societat de la Informació.

Intentem inserir i impactar acadèmica i professionalment en un sector molt dinàmic –amb més de 800 publicacions a Catalunya, més de 250 emissores de ràdio i 70 de TV, a més d’un miler de webs locals – per a ajudar a convertir una plataforma comunicacional que inicialment comença de forma amateur o amb poca presència del sector universitari, en una realitat profesionalitzada gràcies a la renovació, per part dels seus treballadors i treballadores, de les rutines periodístiques, de les técniques de redacció i de la utilització de les Noves Tecnologies de la Comunicació, NTC.

Ens dirigim a periodistes en actiu, o en atur temporal, dins de l’ampli sector del periodisme local i comarcal (periodisme de proximitat), públic i privat que actualment estan desenvolupant la seva feina en alguna de les publicacions, i/o emissores i webs o mitjans digitals, i volen posar-se al dia incorporant al seu currículum uns estudis de nivell universitari superior que els qualifiqui encara més professionalment.

A llicenciats i llicenciades joves que aspiren a incorporar-se al mercat laboral amb un plus de qualificació professional.

També oferim aquest postgrau, a les persones interessades en la gestió de la informació local des de dins dels ens municipals: ajuntaments, corporacions locals de diferents tipus, diputacions, consells comarcals i entitats supramunicipals: en resum, les persones que treballen o s’interessen pels gabinets de comunicació institucionals i pel treball en la comunicació pública local.

I, per fi, aspirem a servir també a aquells llicenciats, llicenciades d’altres procedències universitàries que estan treballant al camp de la comunicació però que s’adonen que els cal un complement formatiu.

Pensem, en aquesta línia, en persones procedents de la informàtica, de les arts gràfiques, de la filologia, de l’empresa en general, que poden obtenir amb aquests estudis de tercer cicle un complement curricular que els pot ajudar a millorar la seva carrera professional o a incrementar el valor dels seus expedients laborals.