Innovació

La universitat, precisament perquè no està sotmesa a les pressions de la gestió diària d’una administració pública, és l’àmbit on es pot reflexionar millor sobre els problemes socials i des d’on es poden proposar un ventall més ampli de solucions. Però la universitat també pot impulsar la seva aplicació en situacions pràctiques del “món real”, com se sol dir, tal i com ja es habitual amb les facultats més tècniques. Aquesta és l’aportació que ens proposem fer per innovar els mitjans de comunicació amb l’objectiu de contribuir a una democràcia participativa.