Innovació

Mitjans locals al servei de la ciutadania

Montserrat Minobis
Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (any 2003)

Una vegada més, des de l’àmbit periodístic es posen damunt la taula elements de reflexió que tenen com a finalitat última donar garanties als ciutadans que la professió treballa per administrar rigorosament el dret a la llibertat d’informació del qual és dipositària.

En aquest cas, el decàleg que teniu a les mans neix fruit d’una activitat universitària, el Postgrau de Comunicació Local, i es dedica a recomanar un seguit de bones pràctiques imprescindibles en els mitjans locals (publicacions, emissores de ràdio i televisió, webs municipals i ciutadanes) de titularitat pública. Una titularitat que exigeix encara més el compromís ètic i plural d’aquests mitjans, de les administracions que els regenten i dels periodistes que hi treballen.

L’especificitat de la comunicació local -en aquest cas de la que té caràcter públic- és un valor realment a l’alça quan el magma globalitzador ho impregna tot. I fa que aquest decàleg inclogui un seguit d’elements òbviament comuns al conjunt dels mitjans de comunicació, però també d’altres molt més propis dels àmbits territorials més petits i més propers a la ciutadania.

Així, es té molt en compte, per exemple, la necessitat que aquests mitjans actuïn com a elements cohesionadors del municipi, que siguin un referent informatiu per a la ciutadania, que fomentin la participació democràtica, que promoguin les activitats associatives i que funcionin a través d’òrgans de gestió participativa.

En uns moments en què l’actual model dels mitjans de comunicació públics, en l’àmbit nacional o estatal, està molt qüestionat i hi ha força coincidències entre els professionals en el sentit que cal reformular-lo profundament, aquest decàleg per a la comunicació pública més proper a la ciutadania aporta elements molt útils de reflexió que cal tenir en compte.

Des del Col·legi de Periodistes ens complau especialment coincidir una vegada més amb el món universitari, en aquest cas amb la UAB, en l’objectiu comú de millorar cada dia més els nivells de rigor, ètica i bones maneres de la nostra professió.