Innovació

Infoparticip@

Actualment, la ciutadania ens trobem desbordats per la gran quantitat d’informació que fonts interessades aboquen diàriament sobre els mitjans de comunicació. Cal reduir aquest soroll informatiu que fa mal al periodisme i a la democràcia, desenvolupant nous criteris, procediments i eines de gestió i producció d’informació i comunicació, que facilitin passar de l’acumulació quantitativa a la organització qualitativa de la informació, i afavoreixin la participació ciutadana en el seguiment i l’avaluació de l’acció dels governs i de les polítiques públiques, així com la visibilitat d’aquestes polítiques.

Amb aquest objectiu hem concebut Infoparticip@ com un prototipus web que ha de proporcionar:

  • Una metodologia, per a la selecció, el tractament, la elaboració i la difusió de la informació i la comunicació pública sobre l’acció dels governs municipals i d’altres administracions.
  • Un tractament de la informació, que ha de facilitar que els periodistes de les administracions públiques, i dels mitjans de comunicació puguin aplicar aquesta metodologia.
  • Unes eines, per a desenvolupar aquestes informacions en productes periodístics de diferents formats que permetin explicar de forma clara i atractiva cadascuna de les actuacions de l’acció dels governs pas a pas, per tal de fer visible i entenedora la informació de la gestió pública, i facilitar la participació ciutadana.