Innovació

Mapa de les bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya

La missió del periodisme és proporcionar informació per fer efectius el dret a la informació pública i el dret a la participació en el control democràtic. Per això, hem construït aquest mapa com una eina de periodisme polític, que ha de facilitar avaluar els recursos que els ajuntaments ofereixen als seus webs per fer efectius aquests drets, i la participació ciutadana en el control democràtic.

En aquest mapa publiquem una primera avaluació quantitativa dels recursos que ofereixen als seus webs dels ajuntaments per informar de les actuacions dels representants polítics, al govern i a l’oposició. Mostrem també les preguntes i les dades de la nostra recerca que s’ha basat en el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública que vam elaborar l’any 2003.

Volem així que els representants polítics i tècnics tinguin una guia de les actuacions que poden incorporar o millorar. I posem de relleu les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya per tal que serveixin de model del que es fa i es pot fer.

Amb aquest mapa volem promoure, a més, la cultura del treball cooperatiu per a la construcció de coneixement col·lectiu. Per tant, desitgem rebre aportacions per millorar-lo i convertir-lo en un model de periodisme polític per a la participació efectiva de la ciutadania plural en el control democràtic.