Innovació

Passeig per les xarxes de comunicació des de…

Aquesta és la versió wiki de la web Passeig per les xarxes de comunicació des de…, creada el curs 1998-1999 com una proposta d’Història de la Comunicació a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Vam organitzar els documents d’acord amb una matriu que permet relacionar les dades segons les coordenades geogràfiques (ciutats, regions, estats, continents…) i temporals, i amb diferents camps temàtics. Aquestes coordenades faciliten a més relacionar explicacions més abstractes, que fan referència als col·lectius, i explicacions personals. Les noves possibilitats de la web 2.0 ens va portar a transformar aquella web en una wiki en la que estem treballant des de 2008. Aquesta matriu diferència la organització dels documents en la nostra wiki d’altres webs o wikis.