Notícies

Avaluats els webs dels municipis entre 50.000 i 100.000 habitants

divendres, 1 de juny de 2012
vianants01

Els webs dels municipis amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants han estat avaluats al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya. Els resultats posen de manifest que tots els responsables ofereixen la possibilitat de que les ciutadanes i els ciutadans facin suggeriments i queixes en relació amb les incidències a la via pública. I que, si bé gairebé tots publiquen el Pla de Govern, molt pocs faciliten la participació ciutadana en el seguiment d’aquest pla.

Resum dels resultats de l’avaluació:

  • A gairebé tots els municipis (92%) les ciutadanes i els ciutadans disposen d’eines als webs corporatius per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments.
  • Desequilibri entre les informacions que es donen sobre l’alcalde i alcaldessa, i la resta de representants polítics, i entre els membres del govern i els representants que no en formen part.
  • Gairebé tots informen sobre el Pla de Govern i altres eines de planificació, i tots publiquen el pressupost de l’ajuntament. Però només el 38% ofereixen eines de participació per fer seguiment del Pla de Govern; el 31%, per fer seguiment d’altres plans municipals. I només el 8% publica informació sobre l’execució del Pressupost; i la mateixa quantitat publica els informes anuals de la Comissió Especial de Comptes.
  • En conseqüència, malgrat que tots els webs presenten una ampla oferta de reglaments, procediments i recursos per a la participació ciutadana, la deficient informació sobre l’activitat dels representants i la gestió dels recursos col•lectius, no permet exercir aquest dret de forma qualificada, amb un coneixement ben fonamentat de l’activitat dels representants al govern i encara menys a l’oposició; per tant, sovint la participació es queda en reunions poc productives i en soroll mediàtic que enterboleix el debat públic.

Resum de l’informe:

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha publicat el segon Informe sobre les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, en relació amb els webs corporatius del municipis que tenen entre 50.000 i 100.000 habitants.

Catalunya té 13 municipis amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants. La majoria d’aquests ajuntaments és concentren a la conurbació de Barcelona: 5 a la comarca del Baix Llobregat: Sant Boi de Llobregat (82.860), Viladecans (64.737), Castelldefels (63.139), El Prat de Llobregat (63.499) i Cornellà (87.243); 3 a la comarca del Vallès Occidental: Sant Cugat del Vallès (83.337), Rubí (73.979) i Cerdanyola del Vallès (58.247), el municipi que té menys població d’aquest grup; 2 a la comarca del Vallès Oriental: Granollers (60.000), la capital de la comarca, i Mollet del Vallès (52.409); i 1 a la comarca del Garraf: Vilanova i la Geltrú (66.905), la capital de la comarca. Dels altres 2, 1 es troba a les comarques gironines: Girona (96.722), la ciutat amb més habitants d’aquest grup, capital de la província amb el mateix nom i de la comarca del Gironès; i l’altre, Manresa (76.589), capital de la comarca del Bages, a la Catalunya central.

Més del 50 % dels governs que es van constituir en aquests 13 ajuntaments, a partir dels resultats de les últimes eleccions de maig de 2011, estan presidits per representants del PSC, en total 7: Rubí, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Granollers, Cornellà, Cerdanyola del Vallès; 4 ajuntaments estan presidits per representants de CIU: Sant Cugat del Vallès, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa; 1 per un representant del PP: Castelldefels; i 1 per un representant d’ICV: El Prat de Llobregat. La majoria de les corporacions, 8, estan presidides per alcaldes, i només 4 per alcaldesses, 2 de CiU i 2 del PSC. Aquestes són les persones responsables de la política informativa que es posa de manifest als respectius webs corporatius.

Si seleccionem al Mapa totes les comarques de Catalunya, i a continuació marquem els 13 municipis que tenen entre 50.000 i 100.000 habitants, es representa al Mapa una icona amb un color que indica el percentatge de punts positius obtinguts d’acord amb la puntuació de l’infòmetre. En passar el ratolí sobre la icona, emergeix una petita fitxa amb el percentatge que permet veure més detalls i accedir a la fitxa amb la relació dels 41 indicadors que s’han definit per fer l’avaluació dels webs.

El resultat de l’avaluació dels webs corporatius dels 13 municipis amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants és el següents:

  • El web d’1 municipi, Sant Cugat del Vallès, obté la puntuació màxima, amb el 76% dels indicadors valorats positivament.
  • Els webs de 2 municipis, Rubí i Mollet del Vallès, obtenen una puntuació del 73% dels indicadors valorats positivament;
  • Els webs de 6 municipis tenen una puntuació a la franja del 60%: Sant Boi de Llobregat (amb 68 %), Girona i Vilanova i la Geltrú (ambdues amb 66%), i Viladecans, Castelldefels i Granollers (amb 63%);
  • Els webs de 3 municipis tenen una puntuació en la franja del 50%: Cornellà (amb 56%), El Prat de Llobregat (amb 54%), i Manresa (amb 51%);
  • I el web d’1 municipi, Cerdanyola del Vallès, és el que rep la puntuació més baixa, amb només un 46% dels indicadors valorats positivament.

Si anem a la pestanya Estadístiques veiem els resultats d’aquest grup d’ajuntaments.

En relació amb les preguntes sobre la informació que es dóna sobre els representants polítics, en tots els webs es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític; en la majoria (85%) es dóna informació sobre biografia i/o currículum de l’alcalde o l’alcaldessa (85%); i també, informació bàsica (noms i cognoms, fotos i partit polític) sobre els representants que formen part del govern (85%), i sobre els representants que no formen part del govern (85%); però en molt pocs es dóna informació sobre la biografia i/o currículum de la resta dels representants que formen part del govern (15%) i dels que no en formen part (15%). Hi ha, doncs, un desequilibri entre la informació sobre l’alcalde o l’alcaldessa, i la resta de representants polítics.

En quant a les preguntes sobre quina informació es dóna sobre com treballen els representants polítics, el compliment dels programes electorals i els recursos i les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana, l’estudi presenta els següents resultats:

A la majoria – però no en tots – es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives (85%), i la seva composició (85%), però en menys casos es dóna informació sobre el calendari de treball (54%).

En tots els webs es publiquen les actes del Ple Municipal, però només en una minoria les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals (38%). I també una minoria publica els acords de la Junta de Govern Local (38%).

Gairebé tots donen informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic (92%), sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística (92%), i tots informen sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.

També, tots publiquen les Ordenances municipals; i el Pressupost de l’Ajuntament. Però només el 8% publica informació sobre l’execució del Pressupost; la mateixa quantitat (8%) publica els informes anuals de la Comissió Especial de Comptes.

Només el 15% publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories; i també el 15% publica les retribucions dels càrrecs electes.

En tots els webs es publiquen notícies, però en aquestes no s’informa sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes, ni sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern; i només en el 31% dels webs es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

En tots els webs s’informa sobre el perfil del contractant, i les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars.

En quant als recursos i eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana, en tots els casos es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…, i també tots donen informació històrica sobre el municipi.

En la majoria dels webs s’ofereixen les adreces d’e-mail dels membres del govern (85%), però és més reduïda la xifra de webs que ofereixen les adreces d’e-mail dels membres de l’oposició (69%). També a bona part dels webs s’ofereix accés a xarxes socials de la Corporació (85%). I encara en més casos es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana (92%), i sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc (92%). Això no obstant, només el 38% dels webs ofereixen eines de participació per fer seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic; i una quantitat encara menor, el 31%, ofereix eines de participació per fer seguiment d’altres plans municipals.

Volem destacar també que gairebé tots els webs (92%) ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments.

I que tots els webs ofereixen una agenda d’activitats municipals i ciutadanes, i també tots ofereixen el directori d’entitats del municipi.

Poc més del 50%, però, publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació (54%).

El Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya del LPCCP de la UAB:

Recordem que el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya (www.infoparticipa.cat/bones-practiques/estudi.html), que ofereix aquesta avaluació, es va fer públic el passat 7 de maig. L’objectiu d’aquesta eina de geoperiodisme, elaborada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, és fer avaluacions dels recursos d’informació i comunicació que ofereixen els webs dels ajuntaments per facilitar el control democràtic de l’acció dels governs, i publicar-les a internet per promoure que els responsables incorporin millores.

Aquest és el segon informe parcial que es publica, dedicat als ajuntaments catalans de municipis que tenen entre 50.000 i 100.000 habitants. El primer informe, que es va fer públic el 15 de maig, es va centrar en els 9 municipis amb més de 100.000 habitants, excepte Barcelona que serà objecte d’un examen especial.