Notícies

Resultats de la 1ª onada de l’anàlisi dels webs dels 947 ajuntaments de Catalunya.

divendres, 22 de març de 2013
  • El Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya ha provocat millores en la informació que es publica als webs corporatius.

A l’Observatori del web del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB s’ha publicat l’Informe sobre els resultats de l’anàlisi dels webs corporatives dels 947 ajuntaments de Catalunya, corresponents a la 1ª onada, que s’ha realitzat a partir del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local des d’abril de 2012, quan es van realitzar les primeres proves, fins a març de 2013.

Aquest informe posa de manifest que els webs ofereixen una informació insuficient. Dels 947 ajuntaments de Catalunya, només una minoria, 64 (el 7% del total), han aconseguit una puntuació superior al 50% d’indicadors positius i apareixen al mapa de color verd; menys d’una quarta part, 226 (24%) han obtingut una puntuació inferior al 50% encara que superior al 25% i apareix de color groc; la gran majoria, 649, no ha aconseguit el 25% d’indicadors positius i apareixen de color blanc; i 8 apareixen de color gris perquè no s’ha trobat el web. El color verd disminueix a mesura que passem dels municipis més grans als més petits (només veiem 2 entre els municipis que tenen entre 1.001 i 5.000 habitants i 1 entre els municipis entre 101 i 500); el color blanc creix entre els municipis més petits, i els ajuntaments que no disposen de web tenen una població inferior als 1.000 habitants.

L’informe explica també que la publicació del Mapa ha provocat millores en la informació que es publica en les webs que posen de manifest la bona disposició per part de molts responsables polítics i tècnics. I aquestes millores es tradueixen tant en el major nombre de webs que han aconseguit puntuacions més elevades, com en les estadístiques que es poden obtenir si seleccionem tots els municipis de Catalunya, i si comparem les dades de 14 d’octubre de 2012, quan es va acabar d’entrar les primeres informacions de tots els webs, i els de 21 de març de 2013.

S’han produït canvis destacables en la quantitat de webs que actualment tenen una puntuació superior al 50% d’indicadors positius. Sí inicialment eren 54 els webs en color verd, actualment són 64 perquè 10 de les que apareixien en color groc han sobrepassat el 50% d’indicadors positius. Dos han aconseguit la màxima puntuació, el 100% d’indicadors positius, Sabadell i Sant Feliu de Llobregat; 17 tenen una puntuació superior al 70%; i en 28 webs d’aquest grup s’ha produït un increment de les puntuacions perquè han incorporat millores.

Les dades de l’informe també permeten advertir en relació amb quins indicadors s’ha incrementat la informació que es publica als webs, i quins són els que han resultat més difícils assumir.

Finalment, es conclou que el Mapa ha col·laborat a definir quines són les informacions bàsiques que s’han de publicar als webs dels ajuntaments perquè les ciutadanes i els ciutadans sàpiguen qui són els representants polítics i com gestionen els recursos col·lectius, i a millorar aquesta informació. Però queda molt per fer. I en aquest terreny, reclama a les Diputacions que adoptin mesures per millorar els webs de les corporacions locals, especialment les dels de municipis que tenen menys de 10.000 habitants.

A l’informe s’explica que a partir d’ara s’inicia una nova fase en la qual s’introduiran alguns canvis. El més notable, una nova plataforma en la qual s’incorporaran informacions de l’anàlisi que realitzaran equips universitaris d’altres 5 comunitats autònomes (Canàries, Andalusia, Madrid, Galícia i Aragó) i d’altres universitats de Catalunya a més de la UAB que lidera el projecte. Aquest treball es realitzarà gràcies al finançament que ha concedit el Ministeri d’Economia i Competitivitat (referència CSO2012-34687). A més, la nova plataforma tindrà més funcionalitats:  les fitxes de cada municipi incorporaran nombre d’habitants, si és o no capital de província o comarca, partit polític i sexe de l’alcalde o alcaldessa, permetrà gestionar les dades amb una major complexitat i exportar-los, i publicar informes de forma automàtica.

La informació acumulada a l’actual Mapa de Catalunya es bolcarà a la nova plataforma i per tant, a partir d’ara, s’inicia la 2ª onada d’avaluació dels webs dels ajuntaments catalans. Paral·lelament, es realitzarà la 1ª onada dels ajuntaments de les altres comunitats autònomes que s’incorporen al projecte.

Cerdanyola del Vallès, Bellaterra, 21 de març de 2013