Reunió de constitució del Consell Certificador del Segell Infoparticipa

dimecres, 6 de abril de 2016
Consellcertificador-308pix

El Consell Certificador del Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que ha d’aprovar els guardons de l’edició 2015, ha fet una reunió de constitució perquè han hagut alguns canvis en la seva composició. A la mateixa reunió s’han aprovat els criteris de concessió de Segells de l’edició actual, tant pels ajuntaments com pels consells comarcals.

Per a l’onada d’avaluacions 2015 s’han fet canvis als indicadors d’avaluació dels ajuntaments per tal d’adequar-los a les obligacions de la Llei de Transparència ja plenament vigent. En aquesta edició s’està avaluant amb una relació de 52 indicadors, ja adaptats a aquest marc legal. També s’han adaptat per avaluar els consells comarcals per primera vegada.

Aquest nou marc ha aconsellat modificar la composició del Consell Certificador, per tal que tingui una representació més cívica que institucional. Per això, la presidència recau ara en la Dra. Victòria Camps, una persona amb una llarga i reconeguda trajectòria en la defensa d’una informació de qualitat en favor d’una democràcia més participativa.

A la mateixa reunió es van aprovar els criteris de concessió dels Segells. En el cas dels ajuntaments seran els mateixos que en la edició anterior però, com que els indicadors son més, l’esforç que han de fer per obtenir els percentatges de compliment que es requereixen és més gran. En els cas dels consells comarcals, que s’avaluen amb 49 indicadors, serà necessari tenir al menys un 85% d’indicadors positius per aconseguir un Segell i entre un 75 i un 85% per a obtenir una Menció.

El consell Certificador es tornarà a reunir el dia 6 d’abril per a decidir els guardons, que seran entregats en un acte que es celebrarà a El Born Centre de Cultura i Memòria, el dia 20 d’abril.