Núvol de tags

Informe sobre les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als Municipis catalans amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants

divendres, 1 de febrer de 2013
  • Castellví de Rosanes (1.792 habitants), l’únic en color verd, és un exemple de què la quantitat de població no constitueix una variable decisiva ja que té 54% d’indicadors positius, la mateixa puntuació que el Prat de Llobregat, Manlleu i Sant Quirze del Vallès; i tres punt més que Manresa, Gavà, Sitges, Vallirana, Santa Coloma de Farners, Abrera, Alella i Sant Feliu de Codines.
  • Destaquem 6 municipis que han elaborat pla de govern: Collbató, Vallromanes, Tivissa, Olesa de Bonesvalls, Sant Iscle de Vallalta i Figaró-Montmany, el més petit.
  • Com hem vist a l’informe sobre els municipis entre 5.001 i 10.000 habitants, també entre els que tenen entre 1.001 i 5.000 habitants s’adverteix una disminució del nombre de webs assenyalats amb color verd i un creixement dels que apareixen en color groc i blanc.

1. Demografia dels Municipis catalans amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants.

Catalunya té 259 municipis amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants: 141 tenen entre 2.001 i 5.000 habitants, i 118 tenen entre 1.001 i 2000. D’aquests, el municipi més gran és Bellpuig, amb 5.000 habitants, i el més petit és Castellfollit dela Rocaamb 1.002 habitants.

D’acord amb la legislació vigent a Catalunya, els municipis amb un nombre d’habitants inferior a 5.000 no tenen obligació de comptar amb tots els òrgans de govern que són obligatoris en els més grans i en els que són capital de comarca. Dels municipis que analitzem en aquest informe 4 ho són: Falset, capital de la comarca del Priorat; Gandesa, capital de la comarca de la Terra Alta; el Pont de Suert, capital de la comarca de l’Alta Ribagorça; i Sort, capital de la comarca del Pallars Sobirà.

Hem tingut en compte aquestes circumstàncies per definir els indicadors i per valorar la informació que proporcionen els webs d’aquest ajuntaments.

2.     Representació política als Municipis catalans amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants.

Hem de destacar les dificultats que hem tingut per identificar els partits en el govern: en 45 casos hem hagut de consultar el web Municat de la Direcció Generald’Administració Local de la Generalitatde Catalunya (http://municat.gencat.cat/).

També, que els governs d’aquets municipis no estan vinculats només als grans partits (CiU, PSC, ERC…) sinó a agrupacions de caire local, i que bona part estan formats per coalicions i fins i tot per la suma de tots els partits que s’han presentat a les eleccions. Com veiem a la Taula 1, a 134 ajuntaments (més del 50%) CiU és responsable del govern (dels quals aquesta dada no consta en 33 webs); a 60 ajuntaments (23%) governen grups municipals locals en solitari o en coalició (dels quals no consta en 6 webs); el PSC governa en 38 ajuntaments (15%, i aquesta dada no consta en 3); ERC en 24 (menys del 10%, i aquesta dada no consta en 2); el PP en 2 (dels quals no consta en 1); i la CUP en 1.

Taula 1: Partits que encapçalen els governs dels ajuntaments de Catalunya que tenen entre 1.001 i 5.000 habitants

Partits que encapçalen els governs

Núm.

No consta  

 

CiU

33

PSC / PSC – PM

3

ERC

2

PP

1

Candidatures locals i coalicions

6

Total no consta  

45

Candidatures locals, soles o en coalició  

54

CiU (dels quals 1 C D Aranesa, i 11 en coalició amb altres grups polítics)  

101

PSC (dels quals 26 en coalició amb altres grups polítics)  

35

ERC (dels quals 10 en coalició amb altres grups polítics)  

22

CUP  

1

PP  

1

TOTAL

259

Només a 11 ajuntaments governen alcaldesses, el que significa un 11% que contrasta amb el 89% d’alcaldes.

3.     Avaluació de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública als 259 Municipis catalans amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants

Com expliquem a la Guia, l’article 48 de la Lleimunicipal catalana defineix els òrgans municipalistes i estableix que a tots els ajuntaments existeixen les figures de l’alcalde i/o l’alcaldessa, els i les tinents d’alcalde i el ple, així com la comissió especial de comptes. L’actual junta de govern local només és obligatòria “als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, i en els de menys quan ho acorda el ple de l’ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d’aquest”; i “a tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència del nombre d’habitants”. Aquesta organització es pot complementar amb altres òrgans com les comissions d’estudi, informe o consulta; els òrgans de participació ciutadana; el síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria absoluta, a proposta d’un grup municipal; el consell assessor urbanístic; la junta local de seguretat; i qualsevol altre òrgan establert pel consistori.

Les cinc primeres preguntes del segon grup d’indicadors s’han formulat per avaluar quina informació es dóna als webs municipals sobre aspectes relacionats amb un o més dels òrgans de govern, tenint en compte que el ple és obligatori en tots els casos. A la sisena, preguntem si es dóna informació sobre els acords del govern o bé dela Juntade Govern Local ja que, malgrat que aquesta Junta no és obligatòria en aquests municipis excepte si són capitals de comarca, hem trobat casos que publiquen els acords del govern i que considerem que mereixen un punt positiu, i d’altres que malgrat ser capitals de comarca, com Falset i el Pont de Suert, no publiquen els seus acords.

Com hem dit, també és obligatòria a tots els ajuntaments la Comissió Especialde Comptes regulada per l’article 58, ala qual correspon “l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació”. Aquesta comissió està “integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació” en un nombre “proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual per a cada grup”. “S’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n un informe. A la darrera pregunta d’aquest grup preguntem si es fan públics aquests informes anuals que ha d’emetre aquesta Comissió.

En tot cas, com podem veure a la Taula 2, els 4 municipis que són capitals de comarca han obtingut puntuacions molt inferiors al 50%: 2 apareixen al Mapa en color groc (Gandesa i Sort), i els altres 2 (Falset i el Pont de Suert) han aconseguit puntuacions molt inferiors al 25% i apareixen en color blanc.

Taula 2: Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants i que són capitals de comarca, amb nombre d’habitants i % d’indicadors positius

Municipi i Comarca de la qual és capital

Nombre d’habitants

Avaluació del web

Gandesa

3.219

27%

Falset

2.952

12%

Pont de Suert, el

2.517

20%

Sort

2.360

27%

En general, en aquest grup de municipis amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants la puntuació baixa en relació amb els municipis amb més de 5.000 habitants. Com es pot veure a la Taula 3 només1 ha rebut una valoració superior al 50% d’indicadors positius i per tant apareix al Mapa en color verd; 76, gairebé el 30%, han rebut entre 25% i 50% i per tant apareixen al Mapa en color groc; i 180, poc més del 70%, han rebut una puntuació inferior al 25% i per tant apareixen en blanc.

Taula 3. Tonalitat i puntuació que han rebut els municipis de 1.001 a 5.000 habitants.

Tonalitat y puntuació

Nº municipis

% respecte al total

Verd: més de 50% d’indicadors positius

1

0’4%

Groc: entre 25% i 50% d’indicadors positius

76

29’3%

Blanc: menys de 25% d’indicadors positius

182

70’3%

TOTAL

259

100%

Volem posar de relleu, però, que el web que ha merescut la puntuació més elevada, 54%, correspon a l’ajuntament de Castellví de Rosanes, un municipi que compta amb 1.792 habitants i que no és dels més grans d’aquest grup però que té la mateixa puntuació que altres amb una població molt superior com el Prat de Llobregat (63.499 habitants), Manlleu (20.445 habitants) i Sant Quirze del Vallès (19.051 habitants); i tres punt més que altres que també tenen molts més habitants com Manresa, capital de la comarca del Bages (76.589 habitants), Gavà (46.250 habitants), Sitges (28.617 habitants), Vallirana (14.409 habitants), Santa Coloma de Farners (12.305 habitants), Abrera (11.611 habitants), Alella (9.570 habitants) i Sant Feliu de Codines (5.990 habitants).

També volem destacar els webs dels ajuntaments de Figaró-Montmany (1.112 habitants), de Sant Pere Vilamajor ( habitants), i de Banyeres del Penedès, amb prop del 50% d’indicadors positius.

En relació amb el Pla de Govern, Pla d’Actuació Municipal o Pla Estratègic, hem identificat informació als webs de 6 municipis, com podem veure a la Taula 4: Collbató[1] (4.242 habitants), Vallromanes[2] (2.396 habitants), Tivissa[3] (1.824 habitants), Olesa de Bonesvalls[4] (1.762 habitants), Sant Iscle de Vallalta[5] (1.281 habitants) i Figaró-Montmany[6] (1.112 habitants). D’aquests 6 municipis, 4 estan governats per CiU, en un cas en coalició amb el PSC que a més governa en un altre, i un està governat per una coalició formada pels 4 partits que es van presentar a les eleccions.

Taula 4. Els 6 municipis dels quals s’informa al web que s’ha elaborat Pla de Govern, Pla d’Actuació Municipal o Pla Estratègic, amb dades de població, % d’indicadors positius, nom de l’alcalde o alcaldessa i partit o coalició en el govern.

Municipi

Habitants

% d’indicadors positius

Alcalde o alcaldessa

Partits en el govern

Collbató

4.242

32%

Ramon Ferrer Jané

CiU + PSC

Vallromanes

2.396

32%

Mari Luz Muñoz Rodríguez

[no consta - CiU]

Tivissa

1.824

27%

Jordi Jardí Pinyol

CiU

Olesa de Bonesvalls

1.762

39%

Enric Ases

GOOB, PSC, ESQUERRA i PP (els 4 partits que es van presentar a les eleccions signen el PAM)

Sant Iscle de Vallalta

1.281

29%

Núria Sans i Palau

CiU

Figaró-Montmany

1.112

49%

Lluc V. Pelàez

PSC – FP

Hem de puntualitzar, però, que en el cas de Sant Iscle de Vallalta el Pla es va començar a elaborar l’any 2009 i es va presentar el 18 de març de 2011, o sigui, un parell de mesos abans de les darreres eleccions municipals de maig de 2011, i que l’hem considerat actiu malgrat que no s’aclareix. I que en el cas de Collbató es tracta d’un Pla Estratègic que porta data de 2007 i que també hem considerat actiu degut a que els Plans Estratègics poden tenir una durada més perllongada que els Plans de Govern, malgrat que tampoc no s’aclareix la durada.

3.1.    El web de Castellví de Rosanes, avaluat amb 54% d’indicadors positius

Castellví de Rosanes és un municipi que compta amb 1.792 habitants i està governat pel grup Independents de Castellví de Rosanes (INCAS) presidit per Lluís Tomàs i Moreno com alcalde. El web ha merescut una puntuació de 54% d’indicadors positius. No ha elaborat un Pla de Govern. Si entrem a la fitxa amb l’avaluació veiem quines són les informacions que proporciona i quines s’han de millorar.

En relació amb el primer apartat, sobre qui són els representants polítics, trobem al web totes les informacions bàsiques i complementàries sobre l’alcalde, els representants del govern i els de l’oposició.

En quant als indicadors corresponents a l’apartat sobre com gestionen els recursos col·lectius, trobem informació sobre les competències i la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives, i les actes del Ple Municipal, però no trobem la informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern i les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals. Tampoc veiem els acords del govern o dela Junta de Govern Local, òrgan que no és obligatori en aquest ajuntament.

Tampoc trobem documents fonamentals sobre la planificació del treball del govern, ni Pla de Govern (PG), Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic, ni el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística, ni altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.

Sí es publica al web la relació de llocs de treball dela Corporaciói les retribucions segons les categories, però no es publiquen les retribucions dels càrrecs electes.

Sí es publiquen les Ordenances municipals. I també es publica el Pressupost de l’Ajuntament, però no es publica informació sobre l’execució del Pressupost, i tampoc es publiquen els informes anuals del Compte General ila Memòriade la gestió econòmica dela Comissió Especialde Comptes.

En relació amb el tercer apartat que es pregunta sobre com s’informa als webs de la gestió dels recursos col·lectius, es publiquen notícies però com succeeix a la majoria, aquestes notícies no expliquen les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes, tampoc parlen sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern, i no contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

S’informa sobre el perfil del contractant, i les contractacions i les concessions signades perla Corporacióamb empreses, entitats o persones particulars.

No s’informa, però, sobre l’acord del Ple Municipal i/o de la Juntade Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública i tampoc es publica al web.

En relació amb els indicadors de l’últim apartat, sobre quines eines s’ofereixen al web per a la participació ciutadana en el control democràtic, es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…; i també es dóna informació històrica sobre el municipi.

S’ofereixen al web les adreces d’e-mail dels membres del govern i també les adreces d’e-mail dels membres de l’oposició; i s’ofereix accés a xarxes socials dela Corporació.

Però no es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana, ni tampoc sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.

S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes, i també s’ofereix al web el directori d’entitats del municipi.

Però en consonància amb el que hem vist al segon apartat, en relació amb la manca d’informació sobre la planificació del treball del govern, no s’ofereixen al web eines de participació per a l’elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic, ni s’ofereixen eines de participació per a l’elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d’altres plans municipals.

Tampoc s’ofereixen a les ciutadanes i els ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments.

Finalment, sí que es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació dela Corporació.

3.2.         Els 76 webs representats al Mapa en color groc,  amb una puntuació entre 25% i 50% d’indicadors positius: relació, característiques i estadístiques.

Com podem veure a la Taula 3, els webs de 76 dels 259 municipis amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants (29’3%) apareixen representants en color groc al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, el que indica que han estat valorats amb puntuacions que van del 25% al 50% d’indicadors positius. Les dades bàsiques – nombre d’habitants, 5 d’indicadors positius, nom de l’alcalde o alcaldessa, partit o coalició en el govern i si han elaborat o no un Pla de Govern – es poden veure a la Taula 5.

Taula 5. Els 76 municipis les webs dels quals han obtingut una puntuació entre 25% i 50% d’indicadors positius

Municipi

Habitants

% indicadors positius

Alcalde o Alcaldessa

Partit en el govern

Figaró-Montmany (PAM)

1.112

49%

Lluc V. Pelàez

PSC – FP

Sant Pere de Vilamajor

4.256

46%

Martí Artalejo Ferrer

CiU + ERC-RCAT-AM + PSC-PM

Banyeres del Penedès

2.995

46%

Núria Figueras Tuset

CiU + PP

Ascó

1.665

44%

Rafael Vidal i Ibars

CiU

Flix

3.969

44%

Marc Mur Bagés

PSC – ERC

Martorelles

4.903

44%

Romuald Velasco López

UXM

Cabrera de Mar

4.528

41%

Jordi Mir i Boix

CiU + ERC-AM + AI-CM

Hostalric

4.030

41%

Josep Antoni Frias Molina

[no consta – CiU]

Sant Joan de les Abadesses

3.492

41%

Ramón Roqué i Riu

PSC-PM

Calldetenes

2.426

39%

Marc Verdagué i Montanyà

CiU

Olesa de Bonesvalls (PAM)

1.762

39%

Enric Ases

GOOB, PSC, ESQUERRA i PP (els 4 partits que es van presentar a les eleccions i que signen un PAM)

Sant Cebrià de Vallalta

3.426

39%

Pere Vega Sánchez

PSC-PM

Ullastrell

1.904

39%

Joan Ballbé

ERC + PSC

Cànoves i Samalús

2.818

37%

Josep Lluís López i Carrasco

PSC

Castellterçol

2.376

37%

M. Carme Tantiñà i Forcada

PIC

Olèrdola

3.584

37%

Josep Tort Miralles

Alternativa per Olèrdola

Palma de Cervelló, la

3.019

37%

Xavier González Alemany

Sempre La Palma

Riudellots de la Selva

2.022

37%

Montserrat Roura i Massaneda

CiU

Subirats

3.075

37%

Pere Pons Vendrell

CiU + PSC

Altafulla

4.776

34%

Felix Alonso Cantorné

AA-E + SI

Ampolla, l’

3.529

34%

Francecs Arasa i Pascual

CiU

Avià

2.245

34%

Patrocini Canal i Burniol

[no consta SA-CiU a Municat]

Balenyà

3.695

34%

Anna Magem I Massó

JxB + CiU

Caldes d’Estrac

2.776

34%

Joaquim Arnó I Porras

CiU

Camprodon

2.450

34%

Esteve Pujol i Badà

PSC-IpC

Papiol, el

3.941

34%

Albert Vilà i Badia

Junts pel Papiol

Peralada

1.846

34 %

Pere Torrent i Martin

CiU

Sant Gregori

3.280

34%

Jordi Noguer I de Palol

CiU

Sarrià de Ter

4.714

34%

Roger Torrent

ERC

Vilanova del Vallès

4.975

34%

Oriol Safont i Prat

UpVV

Aiguafreda

2.481

32%

Joan Vila Matabacas

CiU

Bell-lloc d’Urgell

2.446

32%

Ramon Consola I Palau

CiU

Bellpuig

5.000

32%

Salvador Bonjoch I Guim

CiU

Borges del Camp, les

2.146

32%

Joaquim Calatayud Casals

CiU

Campdevànol

3.477

32%

Joan Manso i Bosoms

[no consta - CiU]

Collbató

4.242

32%

Ramon Ferrer Jané

CiU + PSC

Olivella

3.589

32%

Joaquim Mas i Rius

ICV – EuiA – EPM

Palau-saverdera

1.488

32%

Narcís Deusedas i Berta

CiU

Santa Eugènia de Berga

2.294

32%

Anna Franquesa Roca

CiU

Vallromanes

2.396

32%

Mari Luz Muñoz Rodríguez

[no consta - CiU]

Vilobí d’Onyar

3.031

32%

Olga Guillem i Pujol

CiU

Almoster

1.362

29%

Àngel Xifré I Arroyo

ERC

Batea

2.150

29%

Joaquim Paladella i Curto

UPTA-PM

Benavent de Segrià

1.553

29%

Rosa Mª Caselles Mir

PSC-PM

Benissanet

1.249

29%

Ignasi Ballber Rebull

[no consta - PB-PM a www.ayuntamiento.es/benissanet]

Canyelles

4.282

29%

Rosa Huguet i Sugranyes

CiU

Casserres

1.595

29%

Josep Colillas I Sabartés

ERC-AM

Celrà

4.772

29%

Daniel Cornellà Detrell

Candidatura d’Unitat Popular

Pobla de Claramunt, la

2.269

29%

Santi Broch i Miquel

CiU

Porqueres

4.431

29%

Salvador Roig i Reig

IdP

Puig-reig

4.347

29%

Antoni Clement i Guitart

CiU

Quart

3.150

29%

Laura Vall-llosera Casanovas

AxQ + CiU

Sant Iscle de Vallalta

1.281

29%

Núria Sans i Palau

CiU

Sant Llorenç d’Hortons

2.492

29%

Alex Jover Fontaine

PSC-PM

Sant Martí de Tous

1.167

29%

David Alquézar i Claramunt

ERC

Sant Pere Pescador

2.108

29%

Jordi Martí Deulofeu

IpSP

Santa Bàrbara

3.989

29%

Jordi Boronat >Ferré

CiU

Torrelavit

1.398

29%

Ramon Riera i Bruch

CiU

Xerta

1.297

29%

Moisés Fabra Cerral

PSC – PM

Alcoletge

3.015

27%

Alexandra Quadrat Capdevila

PSC-PM

Avinyó

2.321

27%

Eudald Vilaseca Font

ERC

Begur

4.219

27%

Joan Català Pagès

CiU

Camarles

3.600

27%

Joan Curto i Querol

PM

Castellet i la Gornal

2.223

27%

Miguel Delgado Almansa

PSC

Catllar, el

4.148

27%

Josep M. Gavaldà i Colomina

CiU

Gandesa (capital de la comarca dela Terra Alta)

3.219

27%

Carles Luz Muñoz

CiU

Llers

1.193

27%

Carles Fortiana i Costa

CiU

Portbou

1.290

27%

Josep Lluís Salas Mallol

CiU

Sant Climent de Llobregat

3.907

27%

Isidre Sierra Fusté

[no consta - CiU]

Sant Julià de Ramis

3.348

27%

Narcís Casassa i Font

PSC-PM + IDM

Sant Martí Sarroca

3.197

27%

Ramón Carbó Vert

CiU

Santa Eulàlia de Riuprimer

1.123

27%

Angel Torres Sancho

IpR-AM

Sort (capital de la comarca del Pallars Sobirà)

2.360

27%

Llàtzer Sibís Goset

CiU

Tivissa

1.824

27%

Jordi Jardí Pinyol

CiU

Torrefarrera

4.309

27%

Jordi Latorre i Sotus

CiU

Vallgorguina

2.617

27%

Joan Mora i Alsina

CiU

El primer que destaca d’aquesta Taula és que el web d’aquest grup que ha obtingut la puntuació més elevada, Figaró-Montmany (49%), compta amb un nombre d’habitants molt reduït, 1.112, que el seu govern ha elaborat un Pla de Govern i que si descartem l’indicador sobre la publicació dels acords dela Juntade Govern Local, que no té obligació de fer, aconseguiria el 50% d’indicadors positius.

Si seleccionem al Mapa aquests 76 municipis i anem a Estadístiques podem veure quins són els indicadors que reben més atenció o menys en aquest conjunt de webs.

En relació amb el primer apartat sobre qui són els representants polítics, la informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa (nom i cognoms, foto i partit polític) es dóna al 78% d’aquests webs; sobre els representants que formen part del govern es dóna al 55%; i el percentatge baixa al 32% en el cas de la informació sobre els representants que no formen part del govern. Ara bé la informació complementària, una biografia i/o el currículum, sobre l’alcalde a l’alcaldessa només es dóna al 3% dels webs, el mateix percentatge en relació amb els membres del govern, i el 0% dels webs dóna aquesta informació en relació amb els membres de l’oposició.

En quant als indicadors sobre com gestionen els representants polítics els recursos col·lectius, la informació sobre els òrgans de govern és molt reduïda: 11% dels webs informen sobre les competències, 30% sobre la composició i 16% sobre el calendari de treball; el 20% publica les convocatòries amb les ordres del dia dels Plens municipals, i una major quantitat, el 61% publica les actes, però només el 22% publica els acord del govern o dela Junta de Govern Local.

Com hem dit, a molt pocs dels webs d’aquest grup de municipis que tenen entre 1.001 i 5.000 habitants es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic: en total a 6, el que suposa el 8%. El percentatge és molt més elevat en el cas dels webs que donen informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística: 84% dels webs. I baixa en relació amb els webs que donen informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc., (24%).

La relació de llocs de treball dela Corporaciói les retribucions segons les categories només es publica a l’1% d’aquests 76 webs, i les retribucions dels càrrecs electes al 4%.

Més elevat és el nombre de webs que publiquen les Ordenances municipals: el 82%.

Ara bé, la informació econòmica ha de millorar-se molt ja que només el 42% dels webs publica el Pressupost de l’Ajuntament, el 7% publica informació sobre l’execució del Pressupost; i el 0% publica els informes anuals del Compte General ila Memòriade la gestió econòmica dela Comissió Especialde Comptes.

Els indicadors corresponents al tercer apartat, sobre com informen de la gestió dels recursos col·lectius, posen de manifest que, com hem vist als informes que hem publicat fins ara sobre els municipis més grans, la majoria, el 87% dels web d’aquest grup, publica notícies al web; ara bé, d’aquestes notícies, només tracten sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes al 7% dels webs; l’1% publica notícies sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern; i l’1% publica notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

Gairebé tots els webs, el 99%, informen sobre el perfil del contractant, i les contractacions i les concessions signades perla Corporacióamb empreses, entitats o persones particulars.

Cap informa sobre l’acord del Ple Municipal i/o de la Juntade Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública; i l’1% el publica al web.

Finalment, els indicadors corresponents al quart apartat, sobre quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic, posen de manifest que la majoria, el 87%, dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals…; i el 86% també dóna informació històrica sobre el municipi.

Més reduït és el nombre de webs que ofereixen les adreces d’e-mail i/o un formulari de contacte amb els membres del govern; 51%, i encara menys ofereixen les adreces d’e-mail dels membres de l’oposició, 18%; i un 41% ofereix accés a xarxes socials dela Corporació.

Aquestes eines de participació contrasten amb la informació que es dóna sobre el reglament de participació ciutadana, només al 5% dels webs, i sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc, al 8% dels webs.

L’agenda d’activitats municipals i ciutadanes s’ofereix al 88% dels webs; i al 91% s’ofereix el directori d’entitats del municipi.

En consonància amb el que hem vist sobre la planificació del treball del govern, no s’ofereixen eines de participació per a l’elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic, i només al 5% s’ofereixen eines de participació per a l’elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d’altres plans municipals.

El 68% dels webs ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments.

I només el 5% publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació dela Corporació.

3.3.         Els 182 webs representats al Mapa en color blanc, amb una puntuació inferior al 25% d’indicadors positius: relació, característiques i estadístiques

Com es pot veure a la Taula 3 i al Mapa de les Bones Pràctiques dela Comunicació PúblicaLocal a Catalunya, dels 259 municipis amb una població entre 1.001 i 5.000 habitants, 182 apareixen en color blanc (70’3% dels webs) perquè han estat valorats amb unes puntuacions inferiors al 25% d’indicadors positius. Hem de destacar que el web de l’ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura sí publica els acords del govern i per tant mereix una menció especialment positiva ja que com hem explicat no és obligatori.

La relació i les característiques bàsiques de l’anàlisi d’aquests webs es poden veure a la Taula 6. Destaquem especialment de forma negativa Falset i el Pont de Suert que com a capitals de comarca tenen especials condicions i obligacions.

Taula 6. Els 182 municipis els webs corporatius dels quals han obtingut una puntuació inferior al 25% d’indicadors positius

Municipi

Habitants

% indicadors positius

Alcalde o Alcaldessa

Partit en el govern

Aitona

2.405

24%

Rosa Pujol Esteve

CiU

Aldea, l’

4.513

24%

Daniel Andreu i Falcó

[no consta – ERC]

Anglesola

1.389

24%

Rosa Mª Mora Valls

CiU

Arbeca

2.493

24%

Joan M. Simó i Falcó

PM

Bescanó

4.601

24%

Xavier Soy I Soler

CiU

Breda

3.781

24%

Jordi Iglesias i Salip

CiU + TB

Calaf

3.522

24%

Mª Antonia Trullàs Povedano

CiU

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

1.282

24%

Salvi Casas i Camps

Avenç AM

Móra la Nova

3.289

24%

Ferrán Bladé i Pujol

CiU

Òdena

3.469

24%

Carles A. Casanova Miranda

Òdena 2011 – CiU Òdena

Pont de Vilomara i Rocafort, el

3.741

24%

Cecilio Rodríguez Martín

PSC – PM

Sant Esteve de Palautordera

2.516

24%

Salvador Cañellas Baró

CiU

Sant Vicenç de Torelló

2.049

24%

Joan Sadurní Camps

PM

Serinyà

1.117

24%

Josep Antoni Ramon i Guasch

GpS – AM

Viladrau

1.102

24%

Francesc X. Bellvehí i Busquets

L’A

Artesa de Segre

3.828

22%

Mingo Sabanés Porta

ERC

Cadaqués

2.902

22%

Joan Figueras i Pomés

CiU

Castelldans

1.006

22%

Xavier López Seuma

CiU

Castellvell del Camp

2.792

22%

Agustí Domingo i Basora

CiU

Cercs

1.303

22%

Ferran Civil i Arnabat

CiU

Fatarella, la

1.111

22%

Fermín Ruana Font

CiU

Fornells de la Selva

2.380

22%

Mateu Parera-Nieto i Perich

CiU

Golmés

1.691

22%

Jordi Calvís Torrelles

CiU

Gurb

2.538

22%

Joan Roca i Tió

CiU + ERC

Horta de Sant Joan

1.295

22%

José Antolí Badía

[no consta - PP]

Jonquera, la

3.094

22%

Sònia Martínez Juli

CiU

Juneda

3.482

22%

Antoni Villas Miranda

CiU

Mont-ras

1.833

22%

Carles Salgas I Padrosa

CiU

Pallaresos, els

4.265

22%

Jaume Domínguez Ruiz

UNIM – PSC – PM

Pla de Santa Maria, el

2.385

22%

Mateu Montserrat i Miquel

CiU

Pla del Penedès, el

1.145

22%

Santiago Soler i Vives

[no consta - CiU]

Pobla de Montornès, la

2.902

22%

Josep Maria Santamaria

AM-PM

Ponts

2.714

22%

Francisco García Cañadas

Independents per Ponts – Progrés Municipal

Port dela Selva, el

1.009

22%

Josep Maria Cervera

CiU

Preses, les

1.745

22%

Pere Vila Frigola

CiU

Ribes de Freser

1.941

22%

Marc Prat i Arrey

[no consta - CiU]

Sant Hipòlit de Voltregà

3.547

22%

Xavier Vilamala I Bastarras

PSC-PM

Sant Julià de Vilatorta

2.984

22%

Joan Carles Rodríguez i Casedevall

AVV + SI

Sant Pere de Torelló

2.423

22%

Jordi Fàbrega Colomer

EpSP

Sant Quintí de Mediona

2.147

22%

Ramon Creixell i Martí

PSC + ERC

Sant Salvador de Guardiola

3.146

22%

Albert Milarda i Sellarès

GPC + UMdC

Santa Maria d’Oló

1.066

22%

Ramón Vilar i Camprubí

ERC-AM

Santa Oliva

3.343

22%

Juan Cobos Martin

PP

Santa Susanna

3.317

22%

[no consta - Joan Campolier i Montsant]

[no consta – CiU]

Torre de Claramunt, la

3.796

22%

Jaume Riba Bayo

[no consta – CiU]

Torres de Segre

2.146

22%

Josep Ramon Branzuela i Almancellas

PSC

Vila-rodona

1.279

22%

Josep Mª Comas i Pié

PSC – PM

Albesa

1.656

20%

Antoni Balasch I Parisi

CiU

Alforja

1.866

20%

Joan Josep García Rodríguez

CiU

Artesa de Lleida

1.524

20%

Pere Puiggros Compte

CiU

Avinyonet del Penedès

1.710

20%

Oriol de la Cruz Mercé

PSC-PM

Balsareny

3.494

20%

Jaume Rabeya i Casellas

CiU

Bellvís

2.404

20%

Francesc Fabregat Talarn

CiU

Bisbal del Penedès, la

3.373

20%

Josep M. Puigibet Mestre

ERC

Bordils

1.736

20%

Albert Serrats Llach

CiU

Castellbell i el Vilar

3.711

20%

Montserrat Badia Moreno

PSC-PM

Castellfollit de la Roca

1.002

20%

Josep Collell i Reixach

[no consta - CiU]

Castellgalí

1.966

20%

Cristòfol Gimeno Iglesias

[no consta – PSC-PM]

Castellví de la Marca

1.649

20%

Pere Pujol Montserrat

CiU

Cornellà del Terri

2.233

20%

Pere Vilà i Ferres

Gent Vall del Terri + CiU

Espluga de Francolí, l’

3.923

20%

David Rovira i Minguella

CiU

Granada, la

1.995

20%

Joan Cols i Canals

CiU + PSC

Linyola

2.712

20%

Manel Coll Mas

AE + CiU

Llívia

1.665

20%

Silvia Orriols Palmero

Independents per Llivia + CiU

Masdenverge

1.131

20%

Alvaro Gisbert i Segarra

CiU

Mediona

2.347

20%

Servand Casas Mateo

PSC

Montmell, el

1.509

20%

Immaculada Costa Ramon

PSC – PM

Morell, el

3.445

20%

Pere Guinovart Dalmau

CiU

Navata

1.227

20%

Jaume Homs i Campanar

CiU

Perelló, el

3.336

20 %

Ferran Cid i Martí

[no consta - ERC]

Pinell de Brai, el

1.133

12 %

Lluís Melich i Garcia

PM

Pobla de Mafumet, la

2.810

20%

Joan Maria Sardà i Pradell

[no consta - CiU]

Pont de Suert, el (capital de la comarca de l’Alta Ribagorça)

2.517

20%

Albert Alins i Abad

CiU

Prats de Lluçanès

2.676

20%

Lluís Vila i Vilalta

CiU

Riba-roja d’Ebre

1.321

20%

[no consta - Antonio Suárez]

[no consta - CiU]

Riudarenes

2.183

20%

Jordi Gironès i Pasolas

AIR – PSC

Rosselló

3.030

20%

Josep Abad Fernández

[no consta - CiU]

Sant Guim de Freixenet

1.111

20%

Pere Solé Vendrell

ERC

Sant Jaume dels Domenys

2.505

20%

Magí Pallarès Morgades

CiU

Sant Jaume d’Enveja[7]

3.541

20%

Joan Castor Gonell Agramunt

PSC-PM

Sant Pere de Riudebitlles

2.382

20%

Sixto Moreno Pascual

CiU

Sant Quirze de Besora

2.201

20%

Rosa Vestit i Villegas

CiU

Santa Maria de Corcó

2.216

20%

Sebastià Riera i Cusí

Cabrerès i Progrés – Entesa

Santa Pau

1.601

20%

Josep Companys i Güell

Units per Santa Pau AM

Soses

1.764

20%

Isidre Mesalles Mayora

CiU

Torregrossa

2.241

20%

Josep Maria Puig Vall

ERC – AM + PSC – PM

Vall de Bianya, la

1.315

20%

Santi Reixach Garriga

CiU

Vall d’en Bas, la

2.888

20%

Miquel Calm i Puig

CiU

Vilamalla

1.115

20%

Carles Álvarez González

CiU

Alguaire

3.097

17%

Antoni Perea Hervera

PSC-PM

Almenar

3.605

17%

Pasqual Izquierdo i Torres

PSC-PM

Amer

2.277

17%

Alba Serra i Gràcia

CiU

Bellvei

2.082

17%

Fèlix Sans Mañé

Agrupació d’electors Bellvei

Botarell

1.109

17%

Montserrat Roca Navarro

PSC-PM

Corbera d’Ebre

1.180

17%

Sebastià Frixach Lliberia

ERC-AM + PSC-UPTA-PM

Folgueroles

2.229

17%

Carles Baronet Aldabó

Independents per Folgueroles

Fontcoberta

1.349

17%

Joan Estarriola i Vilardell

[no consta - JpFV-Esquerra-A + CiU]

Font-rubí

1.466

17%

Xavier Lluch i Llopart

[no consta – CiU]

Ivars d’Urgell

1.702

17%

Ramon M. Guiu Pujol

[no consta – CiU]

Masies de Voltregà, les

3.174

17%

Sergi Vilamala Bastarras

PSC – PM

Miralcamp

1.429

17%

Melcior Claramunt i Farran

CiU

Monistrol de Montserrat

3.009

17%

Joan Miquel Rodríguez

ERC

Montferrer i Castellbò

1.083

17%

Jordi Calvet Vila

CiU

Olost

1.191

17%

Josep Maria Freixanet i Mayans

PER OLOST I SANTA CREU: ACORD MUNICIPAL (OISC – AM)

Perafort

1.230

17%

Joan Martí Pla i Pla

CiU + PSC + FiC

Planes d’Hostoles, les

1.708

17%

Eduard Llorà Cullet

CiU

Puigverd de Lleida

1.422

17%

Benjamí Bosch i Torres

PSC-PSOE

Riells i Viabrea

3.993

17%

Josep Manel Tarrida i Martínez

CiU

Riera de Gaià, la

1.677

17%

[no consta – Jaume Casas Sordé]

[no consta - CiU]

Sarral

1.703

17%

Josep Amill Canela

[no consta – CiU]

Térmens

1.521

17%

Francesc Sangrà i Pasqual

aipn – PM

Ullà

1.075

17%

Josep López I Ruiz

PSC – PM

Vall de Boí, la

1.076

17%

Joan Perelada i Ramon

Independents perla Vallde Boí – PM

Vallbona d’Anoia

1.433

17%

Romà Casanovas Sardà

PSC

Verdú

1.006

17%

Josep Riera i Canyelles

AIPN

Verges

1.207

17%

Marta Payeró Torró

ERC – AM

Vilablareix

2.401

17%

David Mascort i Subiranas

ERC

Vilanova de Bellpuig

1.206

17%

Joan Trull i Borràs

[no consta - CiU]

Alp

1.743

15%

Ramon Moliner Serra

CiU

Avinyonet de Puigventós

1.509

15%

Josep Mª Bartolomé Foraster

CiU

Bagà

2.372

15%

Nicolás Viso Alamillos

PSC

Bellcaire d’Urgell

1.356

15%

Xavier Berbé i Mediavilla

CiU

Bellver de Cerdanya

2.260

15%

Xavier Porta I Pous

EC

Besalú

2.372

15%

Lluis Guinó I Subirós

[no consta CiU]

Cabra del Camp

1.152

15%

Andreu Ferré Targa

CiU

Castellnou de Bages

1.091

15%

Francesc Martínez i Vilaseca

PSC

Castellserà

1.116

15%

Marcel Pujol i Coll

IC

Cellera de Ter, la

2.105

15%

Josep Serrallonga i Casas

CAM-AM

Flaçà

1.059

15%

Josep Perich i Pons

CiU

Fogars de la Selva

1.498

15%

Josep Vilà i Camps

Independents per Fogars

Fonollosa

1.417

15%

Jaume Serarols i Beltrán

[no consta - CiU]

Guardiola de Berguedà

1.027

15%

Montserrat Ribera i Puig

CiU

Isona i Conca Dellà

1.100

15%

Constantí Aranda i Farrero

CiU

Naut Aran

1.760

15%

Cesar Ruiz-Canela Nieto

Convergència Democràtica Aranesa

Oliana

1.942

15%

Miquel Sala Muntada

CiU

Palau d’Anglesola, el

2.172

15%

Montserrat Messeguer i Muñoz

CiU

Pals

2.725

15%

Joan Silvestre i Albertí

[no consta - CiU]

Pobla de Segur, la

3.246

15%

Lluís Bellera i Juanmartí

ERC – AM

Sant Joan les Fonts

2.877

15%

Joan Espona i Agustín

[no consta - CiU]

Sant Julià del Llor i Bonmatí

1.271

15%

Marc Garcia Nadal

GISJLLIB-AM

Sant Llorenç de Morunys

1.032

15%

Enric Roures Gené

PM + PITEUS + ISLM-AM

Sant Llorenç Savall

2.412

15%

Ricardo Torralba I Llauradó

ERC

Secuita, la

1.582

15%

Eudald Roca i Gràcia

Esquerra – AM

Seròs

1.910

15%

Gabriel Pena i Remolà

ERC

Torrelles de Foix

2.454

15%

Jaume Brichs i Morgades

CiU

Vallfogona de Balaguer

1.847

15%

María Sarret Pijuan

CiU + ERC

Vallmoll

1.651

15%

Josep Lluís Cusidó i Prats

PSC

Vilajuïga

1.166

15%

Pere Trias i Roca

Esquerra – AM

Vilanova de la Barca

1.185

15%

Antoni Argilés i Pujol

PSC – PM

Vilobí del Penedès

1.103

15%

Francesc Edo

PSC

Vimbodí i Poblet

1.010

15%

Lluís Grau i Palau

[no consta - CiU]

Callús[8]

1.940

12%

Enrique Vall de Vilaramo

[no consta -  CiU]

Corbins

1.377

12%

Jaume Camarasa Lesan

CA-AM

Corçà

1.317

12%

Mari Carme Güell i Parnau

PM + CiU

Creixell

3.386

12%

Jordi Llopart I Senent

CiU + PSC-PM + ERC-AM

Falset (capital de la comarca del Priorat)

2.952

12%

Jesús Torralba López

PSC – PM

Gualba

1.312

12%

Marc Uriach Cortinas

CiU

Hostalets de Pierola, els

2.827

12%

Daniel Vendrell Domínguez

[no consta - PSC]

Montbrió del Camp

2.461

12%

Vicenç Ferré I Puig

[no consta – AM - AM]

Puigpelat

1.022

12%

Marta Blanch Figueras

CiU

Riudecols

1.294

12%

Anna Aragonès Roc

[no consta - CiU]

Sant Feliu de Pallerols

1.330

12%

Joan Casas I Carreras

CiU

Sant Martí de Centelles

1.080

12%

Josep A. Grau i Aregall

ISM

Santa Coloma de Queralt

3.092

12%

Ramón Borràs i Ramón

CiU

Seva

3.412

12%

Éric Vila i de Mas

[no consta – UM + PM + CUP-PA]

Torà

1.343

12%

Mercè Valls i Querol

[no consta – CiU]

Vinyols i els Arcs

1.911

12%

Josep M. Vidal Mas

[no consta - CiU]

Albatàrrec

2.040

10%

Baltasar Biosca Falguera

[no consta – CiU Munict]

Alfarràs

3.107

10%

Kleber Esteve Ramells

[no consta – PSC-PM]

Bossòst

1.168

10%

Francisco Rodríguez Miranda

UA-PM-PSC

Cornudella de Montsant

1.026

10%

Josep Mª Castan Estivill

ERC

Fuliola, la

1.286

10%

Eduard Piera i Secall

IFB – AM

Gimenells i el Pla de la Font

1.179

10%

Albert Aldavert Férriz

[no consta – CiU]

Llorenç del Penedès

2.245

10%

[Salvador Sonet Mestre. no consta al web]

[CiU]

Pobla de Lillet, la

1.295

10%

Vicenç Linares Clota

[no consta - CiU]

Bruc, el

1.992

7%

Carles Castro i Taboada

[no consta – a Municat, CiU]

Cabrera d’Anoia o d’Igualada

1.355

7%

Jaume Gorrea Ortiz

ERC – UC

Forallac

1.785

7%

Josep Sala i Leal

CiU

Les

1.005

7%

Emilio Medan Ane

[no consta - UA-PM-PSC]

Albinyana

2.347

5%

Joaquim Nin Borreda

[no consta – CDC]

Riudecanyes

1.154

5%

Josep Maria Tost i Borràs

[no consta - CiU]

Vilallonga del Camp

2.181

5%

Xavier Armengol

CiU

Si seleccionem al Mapa aquests 182 municipis i anem a la pestanya Estadístiques podem veure quins són els indicadors que reben més atenció en aquest conjunt de webs.

En relació amb el primer grup d’indicadors, sobre qui són els representants polítics, només el 35% d’aquests 182 webs donen informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític; el 10% la donen sobre els representants que formen part del govern; i el 4% la donen sobre els representants que no formen part del govern. I la informació complementària, biografia i/o currículum, és mínima: només la dóna el 2% dels webs en relació amb l’alcalde o l’alcaldessa, i cap en relació amb els representants que formen part del govern, ni els que no formen part del govern.

Les estadístiques sobre com gestionen els recursos col·lectius, el segon grup d’indicadors, també posen de manifest que la informació que es dóna és molt reduïda: sobre els òrgans de govern – ple, junta de govern, comissions informatives -, el 3% informa de les competències, el 8% de la composició i el 3% del calendari de treball; de les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals s’informa al 5% dels webs si bé les actes les publiquen el 26%; i els acords del govern o dela Junta de Govern Local els publiquen el 4% d’aquests webs.

A cap web d’aquest conjunt hem trobat informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic; el 64% però sí dóna informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística; i un 9% també dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.

Cap d’aquests webs publica la relació de llocs de treball dela Corporaciói les retribucions segons les categories, i tampoc les retribucions dels càrrecs electes.

Les Ordenances municipals es publiquen al 35% dels webs.

A més, es publica molt poca informació econòmica: només al 8% d’aquests webs es publica el Pressupost de l’Ajuntament; a l’1% es publica informació sobre l’execució del Pressupost; i a cap els informes anuals del Compte General ila Memòriade la gestió econòmica dela Comissió Especialde Comptes.

En relació amb com s’informa de la gestió, bona part d’aquests 182 webs amb una puntuació inferior al 25% d’indicadors positius publica notícies al web, el 48%; però en cap cas aquestes notícies parlen de les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes, ni de les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern, ni en aquestes notícies es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau.

S’informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades perla Corporacióamb empreses, entitats o persones particulars al 87% dels webs.

A cap s’informa sobre l’acord del Ple Municipal i/o de la Juntade Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, ni es publica aquest document.

Les estadístiques sobre quines eines s’ofereixen a aquests 182 webs per a la participació ciutadana en el control democràtic posen de manifest que la majoria, el 86%, dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals; i encara més, el 76%, dóna informació històrica sobre el municipi.

Ara bé, només el 14% ofereixen les adreces d’e-mail dels membres del govern; l’1% ofereixen les adreces d’e-mail dels membres de l’oposició; mentre que el 20% ofereix accés a xarxes socials dela Corporació.

Sobre el reglament de participació ciutadana només informa el 2% dels webs; i cap web informa sobre altres mecanismes: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.

Bona part, el 62%, ofereix una agenda d’activitats municipals i ciutadanes i encara més, el 70%, ofereix el directori d’entitats del municipi.Però cap ofereix eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic i l’1% ofereix eines de participació per l’elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d’altres plans municipals.

Destaquem positivament que el 47% ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments.

Finalment, el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació dela Corporacióes publica a l’1% dels webs.

Campus de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 26 de gener de 2013


[1] El Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible de Collbató porta data de juny de 2007 i es pot veure en un pdf al web a http://www.collbato.cat/ajuntament/pla-estrategic.htm. L’hem tingut en compte perquè els Plans Estratègics poden tenir una durada superior a un mandat.

[2] A http://www.vallromanes.cat/ajuntament/acord-per-vallromanes-2012-2015 veiem l’Acord per Vallromanes 2012-2015, “En el document adjunt podeu consultar el Pacte de govern entre els grups municipals MxV-ERC i CiU 2012-2015: ACORD PER VALLROMANES MxV-ERC i CiU.pdf (PDF, 238 kB)”. Es tracta d’un document molt breu però el valorem perquè es tracta d’un municipi de 2.396 habitants, i considerem que el govern fa públic un compromís de treball molt superior al que fan altres representants polítics que no publiquen res.

[3] A http://www.tivissa.altanet.org/ajuntament/midit2020.php podem llegir: “MIDIT 2020: En aquest enllaç podràs consultar la informació de la MIDIT (Mancomunitat d’Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori) del qual en formen part els Ajuntaments de Tivissa, Vandellòs-Hospitalet de l’Infant i Pratdip. Pots consultar també, el diagnòstic del territori MIDIT a l’apartat “MIDIT Pla Estratègic”. Aquest document també s’anuncia a la portada del web de Vandellós-l’Hospitalet de l’Infant però no al de Pratdip.

[4] A http://www.olesadebonesvalls.net/index.asp?doc=documentos&id=68&m=1&idmenu=68 es diu que el PAM consensua les prioritats recollides en els programes electorals dels quatre partits al Govern, GOOB, PSC, ESQUERRA i PP; un enllaç permet accedir al PAM 2011-2015, un document de 8 pàgines signat el 7-X-2011. Olesa de Bonesvalls és doncs un molt bon exemple de Bones Pràctiques per un municipi de 1.762 habitants.

[5] A http://www.santiscle.cat/ajuntament/Pla_Estrategic/generic_view llegim: Elaboració participativa dels objectius globals del poble a 10 anys i de les línies genèriques d’actuació per aconseguir-los. Enllaç al web del Pla: http://www.mcrit.com/sant_isc. Quan anem a aquest web veiem que aquest Pla es va començar a elaborar l’any 2009 i es va presentar el 18 de març de 2011, o sigui, un parell de mesos abans que les darreres eleccions de maig de 2011.

[6] A https://www.figaro-montmany.cat/pl184/ajuntament/plans-campanyes-programes-/id20/pam-i-grans-inversions-2012-2015.htm s’explica que el PAM es va elaborar de setembre de 2011 a març de 2012 amb un procés participatiu. A més del PAM, l’ajuntament ha elaborat altres eines de planificació de les quals dóna compta a la pàgina https://www.figaro-montmany.cat/ajuntament/plans-campanyes-programes-.htm. El PAM s’ha fet, doncs, amb participació ciutadana. Certament, estem davant d’un molt bon exemple de Bones Pràctiques per un municipi de 1.112 habitants.

[7] A la home llegim “PAM. Subvenció otorgada perLa Diputació de Tarragona”. Porta a un pdf amb un títol en el qual es llegeix, entre d’altres, “… PAM 2012-Despeses corrents” però no hi ha cap fulla més, raó per la qual no l’hem tingut em compte.

[8] El web al qual porta l’URL que figura a la fitxa, callus.cat, diu que a partir d’ara la informació de l’ajuntament està a ajuntament.callus.cat, però sembla endarrerida. Al web callus.cat apareix com alcalde Sergi Pérez Ibáñez però a Localret i a Municat apareix Enrique Vall de Vilaramo, nom que hem incorporat per considerar que aquests webs poden ser més fiables.