Núvol de tags

El Baix.cat informa sobre els resultats del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local

dissabte, 16 de març de 2013

Nombrosos mitjans de comunicació han publicat recentment notícies sobre els resultats del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local, en el qual s’ha avaluat la informació que ofereixen els webs dels 947 ajuntaments catalans. Entre aquestes notícies podeu veure la que publica el Baix.cat a http://www.elbaix.cat/2013/03/15/la-uab-avalua-la-informacio-ques-es-falicita-a-les-webs-dels-ajuntaments-del-baix-llobregat/