Núvol de tags

Els ajuntaments suspenen en transparència ‘on line’. Només aproven 5 dels 184 de la província de Tarragona

divendres, 3 de maig de 2013

A la portada de Diari de Tarragona s’anuncia una ampla informació sobre els resultats de l’anàlisi dels webs municipals publicats al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, centrat en els 184 municipis de la província de Tarragona. La informació, que ocupa les págines 3 i 4, va acompanyada de comentaris d’experts com Ismael Peña, Professor de la UOC especialitzat en la societat de la informació, i David Gironès, informàtic i director de projectes web.

Al Tema del Dia es destaca entre otros datos: “Amb un minso 2’7% de webs de municipis que arriben al cinc, la província està per sota de la mitjana catalana d’aprovats, que arriba al 6’7 segons l’informe”.