Presentació

Amparo-Moreno-Sarda

Amparo Moreno Sardà

Directora

Llicenciada en Filosofia i Lletres (Universitat de València, 1969) i Doctora en Història (Universitat de Barcelona, 1984).
Graduada en Periodisme (Escola Oficial de Periodisme, Barcelona 1973).
Catedràtica d’Història de la Comunicació del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona (des de 1994).
Vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, presidenta de la demarcació de les Terres de l’Ebre (des de 2005)

ACTIVITAT COM A PERIODISTA

 • Anys 70: redactora i col·laboradora de periòdics de Barcelona EL NOTICIERO UNIVERSAL, EL CORREO CATALAN, DIARIO DE BARCELONA, TELE-EXPRES, DESTINO, MUNDO…
 • Anys 90: col·laboradora de las pàgines d’opinió d’ EL PERIODICO DE CATALUNYA i del programa Bon dia Catalunya, de TV3
 • Altres col·laboracions a EL PAÍS, LA VEU DE L’EBRE, MÉS EBRE, EL PUNT, DIARI DE TARRAGONA, L’ESTEL i altres mitjans.
 • Des de 2005: Vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, presidenta de la demarcació de les Terres de l’Ebre.

ACTIVITAT DOCENT

 • 1969-70: professora de batxillerat a centres oficials i privats
 • Des de 1974 fins l’actualitat: Professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha impartit les assignatures
 • Teoria de la Comunicació, Introducció als mitjans de comunicació de masses, Història General de la Comunicació, Història de la Comunicació en Catalunya, Metodologia per a la Investigació en Comunicació de masses, Periodisme especialitzat local i comarcal, a més de cursos de doctorat.
 • Directora de la Diplomatura de Postgrau de la UAB, sobre Comunicació Local: Producció i Gestió
 • Ha impartit nombroses conferencies i cursos en universitats i centres de formació de professorat de primària i secundària a Espanya, França, El Salvador, Nicaragua, Equador, Xile i Argentina.

ACTIVITAT INVESTIGADORA

 • Codirectora del Laboratori de Comunicació Pública (LCP) de la UAB
 • Fundadora i membre del Feminari Dones i Cultura de Masses de la UAB
Línies d’investigació
 • Metodologia per a la investigació de la Història de la premsa: anàlisis hemerogràfic diacrònic automàtic. Recentment ha fet la proposta d’una Guia per a humanitzar la informació.
 • L’ordre androcèntric del discurs acadèmic: restriccions pel coneixement històric de la societat contemporània, la cultura de masses i la societat de la informació.
 • Proposta didàctica per a la renovació de la Història: altres protagonistes, altres fonts documentals, altres materials didàctics. Històries familiars i mitjans de Comunicació de masses.
 • Els mitjans de Comunicació de masses, registres de la memòria col·lectiva, fot documental i material didàctic.
 • La construcció històrica de las xarxes de Comunicació: cap a una Història de les comunicacions plural i interactiva.
 • Internet, eina per la participació en la construcció de coneixement personal i col·lectiu.
 • Comunicació local, noves tecnologies i democràcia participativa.

Ha dirigit nombrosos treballs i Tesis doctorals, i d’altres investigacions.

PUBLICACIONS

Llibres
 • 1977: Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España, Anagrama, Barcelona.
 • 1986, El Arquetipo Viril, protagonista de la Història. Ejercicios de lectura no-androcéntrica, LaSal, Barcelona.
 • 1988, La otra ‘Política’ de Aristóteles. Cultura de masas y divulgación del Arquetipo Viril, Icària, Barcelona.
 • 1991, Pensar la Historia a ras de piel, Ediciones de la Tempestad, Barcelona.
 • 1998, La mirada informativa, Bosch, Barcelona.
 • 1999, Cap a una història de les comunicacions des de Catalunya, Servei Publicacions UAB.
 • ¿De qué hablamos y no hablamos cuando hablamos del “hombre”?. 30 años de crítica al pensamiento androcéntrico y alternativas, Icaria, Barcelona (en premsa).
 • MORENO, Amparo; ROVETTO, Florencia; BUITRABO, Alfonso, ¿De quién hablan las noticias? Guía para humanizar la Información, Icaria, Barcelona (en premsa).
Vídeos
 • Historias. Infancias en los 50, Trafalgar, Producciones Documentales, Madrid
CD-Rom
 • 1998: Xarxes de comunicació a Catalunya, passat, present i futur. Catàleg de la Exposició realitzada a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, del 9 de desembre de 1998 al 24 de gener de 1999.
Webs
 • Des de 1999: Passseig pel passat i el present de les xarxes de comunicació des de… Catalunya, actualment en procés de transformació en una wiki, a L’Autònoma Interactiva, el Campus Virtual Docent de la UAB, masters-oaid.uab.es. Relaciodnaa amb aquesta web s’ha desenvolupat el projecte www.soctortosa.cat
 • kane.uab.es/feminari, la web del Feminari Dones i cultura de masses, relacionada amb antalya.uab.es/mhmc, una base de dades amb las investigacions sobre dones i homes i mitjans de comunicació.
 • www.labcompublica.info, del Laboratori de Comunicació Pública (LCP).

ACTIVITAT POLÍTICA

 • Anys 70: membre del Grup de Periodistes Demòcrates.
 • 2003-2007: regidora de l’Ajuntament de Tortosa per Independents per l’Ebre (IPE). Fins novembre de 2006 va ser Tinent d’alcalde, Responsable de Societat de la Informació, Participació Ciutadana, Servei d’Atenció Ciutadana i Estudis Universitaris.