Presentació

Antoni-Aguilar-Perez

Antoni Aguilar Pérez

Investigador

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, especialitat Geografia Humana. Diploma d’Estudis Avançats (Departament de Geografia Humana). Tesis en curs.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Des de 1998 al Gabinet de Comunicació de Correus i Telègraf a Catalunya. Redacció a la revista Abrecartas.

DOCÈNCIA

 • Professor associat del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB els cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010.

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

 • 1999. Exposició cartogràfica “Xarxes de comunicació a Catalunya, passat, present i futur” . Institut Cartogràfic de Catalunya.
 • 2008-2009. Projecte d’Innovació Docent. Possibilitat de la web 2.0 per a la producció de continguts en forma cooperativa i interactiva en les assignatures d’Història de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 2008-2009. Projecte per a fer visible la participació de les dones en els projectes de millora de barris subvencionats per la Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.
 • 2010-2011. Projecte per a fer visible la participació de les dones en els projectes de millora de barris subvencionats per la Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.

PUBLICACIONS / LLIBRES

 • 2004 El correo infectado (siglos XVIII-XIX). Historia 16, núm 338. p. 104-114.
 • 2004 Correo electrónico versus correo tradicional, dos redes conectadas” Scripta Nova revista electrónica de geografía y ciencias sociales.
 • 2004 L’organisation des services postaux aux territoires frontaliers entre la France et l’Espagne. Colloque International sur l’historie des postes: les reseaux postaux a Europa du XVIIIe au XXI siecle. Paris.
 • 2003 La telegrafía óptica en Cataluña. Estado de la cuestión. Scripta Nova revista electrónica de geografía y ciencias sociales.
 • 2003 Movimientos corporativos en los cuerpos de Correos y Telégrafos. De las comisiones a los sindicatos. Scripta Nova revista electrónica de geografía y ciencias sociales.
 • 2003 El transporte del correo por ferrocarril en Cataluña en el siglo XIX. III Congreso de Historia Ferroviaria. Fundación Ferrocarriles Españoles. Gijón.
 • 1999 La telegrafia óptica en Cataluña. Actes de les IV Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Marcombo. Barcelona. p. 511-532.
 • 1999 Terapia epistolar. Catàleg de l’exposició: M’escriuràs una carta?. Museu d’Art de Girona.

CD-ROOM

 • 1998 Xarxes de comunicació a Catalunya. Passat, present i futur. CD. Càtedra d’Història de la Comunicació. UAB.

WEBS

 • 2002 Passeig per les xarxes de comunicació des de Catalunya, www.oaid.uab.es/passeig UAB, OAID i Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
 • 2004 Passeig per les xarxes de comunicació des de Catalunya. www.oaid.uab.es/passeig_v2