Recerca

La Universitat i els professionals que la integren tenen la responsabilitat de crear espais d’anàlisi, investigació, reflexió i debat que permetin establir, adequant-les a cada territori, aquelles normes comunes que avancin cap a una societat més justa i igualitària, a partir d’un nou tractament de la informació, plural i transparent, i de la relació entre mitjans públics, gestió del coneixement i ciutadania.

Investigar, estudiar i contrastar noves maneres de gestió i de producció informativa que afavoreixin la creació de continguts adients per a una societat en constant moviment és una de les tasques principals que es porten a terme des del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural amb l’objectiu de contribuir a l’elaboració de continguts informatius de qualitat.