Recerca

Cens de mitjans (2006)

Els Governs locals i la comunicació pública

L’objectiu del primer treball d’investigació del Laboratori de Comunicació Pública és l’elaboració i processament del Cens dels mitjans públics catalans de comunicació local i el corresponent Mapa dels sistemes de Comunicació utilitzats pels Ajuntaments de Catalunya per informar als seus públics.

La primera part d’aquest estudi que ara presentem (any 2006) conté un cens i el mapa dels instruments de comunicació que disposa cada Ajuntament de Catalunya, el seu desenvolupament, els anys d’existència i el potencial de cada un d’ells en base a la seva posició en l’organigrama municipal i el nombre de professionals destinats.
Es tracta d’un estudi bàsicament quantitatiu elaborat a partir d’una enquesta que ha contestat la gran majoria dels Consistoris catalans.

La segona fase del projecte que ja estem elaborant, ens permetrà utilitzar una metodologia qualitativa que ens ajudi a ressaltar bones pràctiques en comunicació municipal desenvolupades en uns Ajuntaments concrets.

Resum de Dades

Ajuntaments catalans amb
Gabinets de premsa 169 [18%]
Revistes o butlletins 464 [49%]
Ràdios municipals 205 [22%]
TV municipals 64 [7%]
Webs 753 [80%]
Algun sistema de comunicació interna 235 [25%]