Recerca

Comunicacio i Periodisme a les corporacions locals a Catalunya (1979-2009)

La present investigació estudia les formes de comunicació i periodisme que s’han utilitzat a les corporacions locals a Catalunya des de la transició, per informar de la gestió dels governs, de la informació ciutadana i per facilitar el debat públic propi d’un sistema democràtic.

Diferenciem les formes de comunicació que es produeixen des de les corporacions, generades directament des dels gabinets de premsa i comunicació -o dels gabinets d’alcaldia en el cas dels municipis petits i/o amb menys recursos- dels mitjans de comunicació públics, com és el cas de les ràdios municipals, les televisions, els webs, les xarxes socials, els blocs i altres… Ara ens centrem concretament en les publicacions en format paper: els anomenats butlletins municipals.

Tesina realitzada per: Marta Corcoy Rius

Directora: Dra. Amparo Moreno Sardà

Programa de Doctorat en Comunicació i Periodisme
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Facultat de Ciències de la Comunicació

Bellaterra, febrer de 2012