Recerca

Corporacions locals (2001)

Els resultats d’aquest estudi posen de manifest que les possibilitats d’informació i comunicació que proporcionen els mitjans disponibles en l’actualitat, estan avui infrautilizades a causa de les rutines professionals que condicionen la producció d’informació, rutines estretament vinculades a les que afecten al funcionament d’un sistema democràtic que s’ha anclat en formes mèrament representatives.

Estudi realitzat per Marta Corcoy.

Amb la col·laboració de:
Mavi Carrasco i Isabel Gámez (anàlisi de webs) i Patricia Gómez (tractament informàtic)
Direcció: Amparo Moreno Sardà. Catedràtica. UAB