TransparEnt

Transparència i qualitat de la informació de les entitats no lucratives

TransparEnt és un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP-UAB). L’objectiu és proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions  com al conjunt del sector.

La transparència és un valor que resulta imprescindible incorporar per a generar confiança i millorar la gestió. Cap institució pública o privada, que es proposi enfortir les relacions amb usuaris, treballadors o col·laboradors, pot defugir la responsabilitat de publicar informació completa i intel·ligible que faci possible el diàleg, la participació i el rendiment de comptes de les seves actuacions envers els interessos de tots els subjectes implicats i el conjunt de la societat.

La manca de bones pràctiques consolidades i d’una tradició sòlida dificulten l’aplicació dels principis de transparència i l’apreciació dels beneficis que comporta. És per això que calen criteris i models com els que desenvolupa i ofereix el LPCCP amb el projecte TransparEnt.

El 2014 vam desenvolupar una primera fase del projecte en què vam impartir 11 sessions de formació i vam desenvolupar un procés participatiu que va culminar amb la publicació del document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació.

El 2015 continuem impartint formació i impulsem l’establiment d’un mecanisme d’autoregulació de la transparència per a entitats no lucratives. El primer pas és la constitució d’una taula consultiva amb representació d’administracions públiques i entitats. La seva missió consisteix en definir uns criteris d’acreditació de la transparència i avaluar el procediment de proves i implantació.

Desprès d’aquesta fase de definició de criteris i proves continuarem treballant per a estendre el procediment i per a definir i produir eines que facilitin a les entitats l’aplicació.

En els apartats següents trobareu informació més detallada del projecte i el seu desenvolupament.