TransparEnt

Objectius i desenvolupament

El LPCCP ha desenvolupat diferents eines i procediments per a millorar la transparència de les administracions públiques. Un dels productes més representatius és el Mapa Infoparticipa, una eina en línia que mostra els resultats d’avaluar les pàgines webs del Ajuntaments. El treball realitzat amb les administracions públiques locals en els darrers anys va demostrar que utilitzant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç, podíem contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari.

Partint d’aquesta experiència, el 2014 vam dissenyar un projecte per a oferir a les entitats sense ànim de lucre recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i poder millorar-la. Ens proposem també que totes les accions i productes resultants han de recolzar-se en dinàmiques participatives i resultar d’utilitat, de manera que s’incorporin perspectives i solucions adients considerant la gran diversitat d’entitats existent.

Per a començar aquest projecte vam rebre el suport de l’Ajuntament de Barcelona en la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2014 per al projecte Transparència, qualitat de la informació i participació.  

Gràcies a aquest ajut vam impartir 11 sessions de formació sobre transparència i vam desenvolupar un procés de debat i participació que va portar a la publicació el desembre de 2014 del document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació que va ser presentat al mes de gener de 2015 al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Aquest Manual i Guia d’Autoavaluació és la peça fonamental per a poder avançar en el projecte, atès que presenta un catàleg de recursos adequats per a qualsevol tipologia d’entitat.

Finalitzada aquesta primera fase, hem obtingut de nou el suport de l’Ajuntament de Barcelona en la mateixa convocatòria de 2015  per a treballar en la definició i desenvolupament d’un procediment d’autoregulació de la transparència de les entitats sense ànim de lucre. Per avançar en la implantació estem actualment realitzant aquestes accions:

  • Sessions de treball adreçades a les entitats per a sensibilitzar sobre la importància de la transparència, formar sobre criteris i per a aplicar el procediment de autodiagnosi i millora de la comunicació publicat al  Manual i Guia d’Autoavaluació.
  • Constitució d’una taula consultiva sobre transparència de les entitats sense ànim de lucre, amb la participació de les administracions públiques implicades i representants de les entitats. La missió d’aquesta taula és definir uns criteris mínims per l’autoacreditació de la transparència de les entitats, avaluar l’èxit de l’aplicació i recomanar modificacions i noves línies de treball.
  • Elaboració d’una proposta de criteris que es presentarà a la taula consultiva.
  • Assessorament a un grup de 10 entitats perquè apliquin els criteris d’autoacreditació perquè siguin model de bones pràctiques per la resta.
  • Publicació dels seguiment en aquesta pàgina web
  • Definició i disseny d’elements gràfics i de marca del projecte, així com de segells d’acreditació de la transparència.