TransparEnt

Taula consultiva

Taula consultiva sobre transparència i qualitat de la informació de les entitats no lucratives

El dia 5 de juny de 2015, a Torre Jussana, es va reunir per primer cop la Taula consultiva sobre transparència i qualitat de la informació de les entitats no lucratives, amb la finalitat de determinar uns criteris d’autoacreditació de la transparència per a entitats sense ànim de lucre i decidir un procediment per a escollir un grup d’entitats que arribin a ser models de bones pràctiques per a la resta.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta primer reunió a aquest enllaç.